Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 09:31 Υγεία

Τα φάρμακα που ανεβάζουν το κόστος
Δύο σενάρια για την μείωση του κόστους 150 φαρμάκων, που αντιπροσωπεύουν το 80% της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα, μελετά η διοίκηση του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Τα 150 φάρμακα, τα οποία ανήκουν σε 57 κατηγορίες από το σύνολο των 528 κατηγοριών, δεν είναι απαραιτήτως ακριβά. Είναι όμως, αυτά που συνταγογραφούνται περισσότερο από τους γιατρούς
 

«Καταγράψαμε τα φάρμακα τα οποία ανεβάζουν δραματικά τη δαπάνη και αποφασίσαμε να βάλουμε "φρένο"», δηλώνει προς το ΒΗΜΑonline ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γερ. Βουδούρης.
 
Τα σενάρια που εξετάζει να εφαρμόσει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είναι τα ακόλουθα:
- Να διαπραγματευτεί με τις φαρμακευτικές εταιρείες χαμηλότερες τιμές στα φάρμακα των συγκεκριμένων κατηγοριών.
- Να ζητήσει τη συνταγογράφησή τους με βάση της δραστική ουσία.
«Τα ίδια μέτρα θα εφαρμόσουμε και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φαρμάκων που θα διαπιστώσουμε ότι ανεβάζουν το κόστος», τονίζει ο κ. Βουδούρης.
Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σκέφτεται να δίδει δέκα λεπτά ανά συνταγή στους φαρμακοποιούς που θα την μετατρέπουν από χειρόγραφη, ηλεκτρονική.


Η Roche προμηθεύει τα Νοσοκομεία που πληρώνουν

Στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Roche Hellas εντός 60 ημερών (υπάρχει και μία επιπλέον τρίμηνη έντονη περίοδος πίστωσης) συνεχίζει να παραδίδει φάρμακα η εταιρεία.
Σε περίπτωση που κάποιο δημόσιο νοσοκομείο αδυνατεί να εξοφλήσει το σύνολο του ποσού των ληξιπρόθεσμων τιμολογίων και μπορεί να πληρώσει μόνο ένα μέρος του, η Roche Hellas παραδίδει φάρμακα αξίας ίσης με το ποσό που εξοφλείται από το νοσοκομείο.
 
Οι παραδόσεις σε φαρμακαποθήκες, ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, ιδιωτικά φαρμακεία και στα δημόσια νοσοκομεία που εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγιά τους, συνεχίζονται κανονικά.
 
Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ανεξάρτητα από την κατάσταση των οφειλών τους, λαμβάνουν τα φάρμακα Konakion, Valcyte, Cymevene, CellCept IV και CellCept σκόνη για πόσιμο εναιώρημα, που χορηγούνται για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή νόσων, καθώς και τις θεραπείες για το Ειτζ, Invirase, Fuzeon και Viracept, των οποίων το δίκτυο διανομής είναι εξαιρετικά περιορισμένο.


Περιγραφή Κατηγοριών
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ HMG CO-A ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗΣ (ΣΤΑΤΙΝΕΣ)-ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ-ΑΝΤΙΕΛΚΩΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΙΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ-ΑΝΤΙUΟΜΒΩΤΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΒΕΝΖΟΞΑΖΕΠΙΝΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΙΙ, ΑΜΙΓΕΙΣ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ Β2-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ- ΑΣΘΜΑ/ΧΑΠ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ
ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΙΙ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ  ΜΕ ΚΥΡΙΩΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΥΔΡΟΠΥΡΙΔΙΝΗΣ)-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΦΙΝΩΝ-ΟΡΜΟΝΕΣ
ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ-ΑΣΘΜΑ/ΧΑΠ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΙΣΟΞΑΖΟΛΙΟΥ-ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΜΙΓΕΙΣ, ΑΜΙΓΕΙΣ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ
ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ-ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΑΣΗΣ-ΑΝΤΙΙΚΑ
Α-ΜΕΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Α-ΑΔΡΕΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ-ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
B-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ (ΑΜΙΓΕΙΣ)-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ-ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ-ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ-ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΡΙΑΖΟΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ
ΝΤΟΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΤΟΠΑ-ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
B-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ (ΑΜΙΓΕΙΣ)-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΔΙΓΟΥΑΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΕΔΙΟΝΕΣ-ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΩΝ- ΑΣΘΜΑ/ΧΑΠ
ΝΙΤΡΩΔΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΙΣΧΑΙΜΙΑ/ΣΤΗΘΑΓΧΗ
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΕΑΣ-ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΦΘΟΡΙΟΚΙΝΟΛΟΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΕΑΣ-ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
ΑΛΛΑ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΕΔΙΟΝΕΣ-ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ
ΝΟΟΤΡΟΠΑ-ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑΣ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΑ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΡΕΝΙΝΗΣ- ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
 


Κάντε Like το daypress.gr
Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας

Το Mediterranean Fertility Center & Genetic Services, Chania εξειδικεύεται στη θεραπεία της υπογονιμότητας και στην πρόληψη γενετικών ασθενειών. Διαθέτοντας υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας, διασφαλίζουμε ένα υψηλότατο επίπεδο θεραπείας
http://www.fertilitymed.gr
Myrtios Restaurant στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης