Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 00:42 Πολιτική

Δημόσιο: Απολύσεις με απόφαση του υπουργού

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το πολυνομοσχέδιο στο οποίο υπάρχουν όλα τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της πρώτης δόσης από το συνολικό ποσό των 6,8 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από το Eurogroup της Δευτέρας; Σύμφωνα με διάταξη του ν/σ, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.Πιο συγκεκριμένα, για το θέμα του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση των σχολικών φυλάκων (2.000 άτομα), καθώς και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (3.500 άτομα). Όπως προβλέπεται, οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας μεταφέρονται στην ΕΛ.ΑΣ.

Από το κείμενο του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι οι επόμενες απολύσεις θα γίνουν με υπουργικές αποφάσεις καθώς εξουσιοδοτούνται πλέον οι αρμόδιοι Υπουργοί για να προβαίνουν στις κατά περίπτωση ενέργειες.

Στο Πολυνομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων


-Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας

-Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:

1. ΠΕ12.12 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

2. ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ

3. ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

4. ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

5. ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

6. ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

7. ΠΕ17.13 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

8. ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

9. ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

10. ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

11. ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

12. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

13. ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

15. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

16. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

17. ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

18. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

19. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

20. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ21. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

22. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

23. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

24. ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

25. ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

26. ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ

27. ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

28. ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

29. ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

30. ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

31. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

32. ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

33. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

34. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

35. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

36. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

37. ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
38. ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

39. ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

40. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

41. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

42. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

43. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

44. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

45. ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

46. ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

47. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

48. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

49. ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

50. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

51. ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

52. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013Ασφυκτικά χρονικά όρια για τους συμβασιούχους

Επίσης, προβλέπει ειδική διάταξη για τους συμβασιούχους που παραμένουν στην εργασία τους με προσωρινές διαταγές. Όλες οι υποθέσεις πρέπει να έχουν εκδικαστεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι αποφάσεις να έχουν εκδοθεί ως τις 31η Δεκεμβρίου. Επίσης, ορίζει ότι όσες υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει έως τις παραπάνω ημερομηνίες με υπαιτιότητα του συμβασιούχου, αυτός θα απολύεται.

Ειδικότερα, όσες αγωγές είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί μετά την 1.11.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, έπειτα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, σε διαφορετική περίπτωση αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες όπως επισημαίνεται εφόσον δεν εκδικαστούν μέχρι 1.11.2013, «παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής».

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, προβλέπονται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την ισχύ των προσωρινών διαταγών, εφόσον αυτές εκδοθούν από τα δικαστήρια, αλλά και για την έκδοση των αποφάσεων. Παράλληλα καταργείται το άρθρο 732 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο είχε θεσπισθεί κυρίως για "κραυγαλέες" περιπτώσεις άκυρων απολύσεων π.χ. εγκύων και αφορούσε βασικά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε το άρθρο «Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Ως προς τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων:

- Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μέσα σε τριάντα ημέρες, αλλιώς δεν δίνεται προσωρινή διαταγή.

- Ως προς τις υποθέσεις που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τέλος, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται βάσει ασφαλιστικών μέτρων, η αναβολή συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μία φορά και μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η αναβολή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 40 ημέρες διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ακολούθως η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την συζήτηση της αγωγής. Αν αυτή ματαιωθεί αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.

Zougla.gr
Κάντε Like το daypress.gr
Myrtios Restaurant στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης