Image
Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 10:02 Πολιτισμός
 

Η Ιστορική Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827) Αναβίωσε με την Αναπαράστασι της την Κυριακή 7.7.2024,

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ Ἀναπαράστασις τῆς Μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τὴν Κυριακὴ 7.7.2024.
Ὅπως προαναφέραμε, ἐπειδὴ πολλοὶ φίλοι ἐμαγεύθησαν ἀπὸ τὶς περιγραφές μας διὰ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν, ἔσπευσαν νὰ συμμετάσχουν μὲ τὸ λεωφορεῖο ποὺ ἐναυλώσαμε καὶ τοὺς φιλοξενήσαμε.
Συνδυάσαμε καὶ ἕνα προσκύνημα - ἀστραπὴ εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ὅπου φιλοξενήσαμε τοὺς προσκεκλημμένους μας:
Ι.Ν.Ἁγ.Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Ἀροανία (Σοπωτό) Καλαβρύτων.
Οἱ φιλοξενούμενοι μας, κ. Παν. Ἀγγελόπουλος ἐ. Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὁ «βατραχάνθρωπος» κ. Ἰ. Τσαμπάνης, ὁ Ἰατρὸς κ. Κ. Σαπουνάς, ὁ ὀδοντίατρος-ἐμφυτευματολόγος κ. Κωνσταντῖνος Πανταζόπουλος κλπ. Παρὼν πάντοτε καὶ Στρατηγὸς μας κ. Δημήτριος Βόγγολης

Τὴν 7.7.2024 σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ἐπραγματοποιήθησαν :
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου ἐκπροσωποῦντος τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομον. Ὁ Σεβασμιώτατός μας πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ἐμπνέων ὅλους μας.
Εἰς τὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς προσφορὰ εἰς ὅλους πρωινοῦ μὲ πλούσια γλυκύσματα ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλινίκου καὶ τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.

Κύριος ὁμιλητὴς ἦτο ὁ Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Πιτσινέλης μὲ θέμα «Εὐλογώντας ἡ Ἐκκλησία τὰ Ὅπλα τῶν Ἀγωνιστῶν».

Πρὸ τῆς Ἀναπαραστάσεως ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ἀνεκοίνωσε τὴν ἀπόφασίν της νὰ βραβεύσῃ τρία ἀνδρόγυνα, τὰ ὁποῖα, ὅπως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατός μας κ.κ. Ἱερώνυμος, ἔχουν προσφέρει εἰς τὴν Κοινωνία.
Μετ’ ἐκπλήξεως καὶ συγκινήσεως διαπιστώσαμε ὅτι συμπεριέλαβε καὶ τοὺς ἱδρυτὰς καὶ ἰσόβιους Πρόεδρο καὶ Γεν.Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματός μας, ἀποδεχομένους τοῦτο εὐχαρίστως ὡς εὐλογία, ἕνα ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς
«Μεγαλοσπηλαιωτίσσης», αὐθεντικοῦ ἔργου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Ὅμως ὅλοι κατέστησαν ἄναυδοι διὰ τὴν παντελῆ ἀπουσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας εἰς τὶς ἐκδηλώσεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μακροχρόνιο συνεργάτη μας Στρατηγὸν κ. Δημήτριο Βόγγολη, οὐδεὶς παρέστη, ὅπως διεπίστωσαν καὶ ἀπεγοητεύθησαν πολλοὶ συνεργάτες μας ἰατροί, βατραχάνθρωποι καὶ διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες!!!!!!!!!

Ὁ ἀριστεύσας πάντων εἶναι ὁ λίαν εὐσυνείδητος, ἔντιμος, ἠθικὸς καὶ ἐνάρετος ἐπαΐων Χειροῦργος Ὁδοντίατρος - Ἐμφυτευματολόγος κ. Κωνσταντῖνος Πανταζόπουλος, ὅστις σὲ σμικρότατο χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τῆς γνωριμίας μας μᾶς συνέδραμε οἰκονομικῶς – σπουδαιότατον διὰ τὶς πολλαπλὲς ἀνάγκες καὶ μακροχρόνιες ὑποχρεώσεις τῶν φορέων μας, ἐπὶ πλέον δὲ παρεκίνησε καὶ φίλους του νὰ γίνουν συνεργάτες καὶ ἐθελοντὲς στὶς δραστηριότητές μας.

Ἔχομε μεγίστη ἀνάγκη νὰ δηλωθοῦν – νὰ τὸν μιμηθοῦν καὶ νὰ προσέλθουν καὶ ἄλλοι συναγωνισταὶ διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμε τὸ ἔργον μας. Διαφορετικὰ κινδυνεύομε ἀκόμη καὶ νὰ καταποντισθῶμε καὶ ἐξαφανισθῶμε.
Σπεύσατε ἀδελφοί μας νὰ πλαισιώσετε τοὺς φορεῖς μας μαζὶ με φίλους σας!


Κάντε Like το daypress.gr