Image
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 09:35 Επικαιρότητα
 

Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για όσους εισάγουν αυτοκίνητα με γυρισμένα χιλιόμετρα


Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια στη Βουλή το οποίο φέρνει τα προσωρινά διπλώματα και βαριές ποινές σε όσους εισάγουν μεταχειρισμένα ΙΧ με γυρισμένα χιλιόμετρα.

 

Σημαντικές αλλαγές στις εισαγωγές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στα διπλώματα, στις εμπορευματικές μεταφορές, στα Ταξί, στα ΚΤΕΛ αλλά στην ίδρυση και λειτουργία των υδατοδρομίων φέρνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Μάλιστα ειδικά για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 50.000 ευρώ τα οποία διπλασιάζονται ενώ αν διαπιστωθούν πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ανακολουθία χιλιομέτρων τότε δεν ολοκληρώνεται η έκδοση της Ελληνικής Άδειας Κυκλοφορίας!

 

What Car ?

Ακόμα δεν ήρθε και τα σαρωσε ΟΛΑ!

Πιο σύγχρονο και πολυτελές απο ΠΟΤΕ - Σε μοναδική τιμή για λίγο

Ηρθε πιο πολυτελές απο ποτέ και σε τιμή ευκαιρία...

Θέλεις ένα καινούργιο αξιόπιστο και πολύ οικονομικό;

Hρθε και συγκλονίζει όλη την Ελλάδα...

Ειδικότερα το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης των επί των υδάτινων επιφανειών επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών και να ευνοηθεί η ανάπτυξή τους.

 

Στο Κεφάλαιο Β’ του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών κι επιβατικών μεταφορών, με σκοπό, όπως αναφέρει το υπουργείο, τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.

 

Ειδικότερα τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3887/2010 σχετικά με τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) και συγκεκριμένα επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών αλλά και η ανάκλησή τους. Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) και επανακαθορίζεται το καθεστώς χορήγησης αδειών κυκλοφορίας αυτών (άρθρο 28). Μάλιστα καταργείται η υποχρέωση καταβολής εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκούμενου, πέραν του πρώτου σε ρυμουλκά Ιδιωτικής Χρήσης (άρθρο 29).

 

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων των οποίων ο αριθμός μειώνεται κατά ένα άτομο.

 

Παράλληλα επανακαθορίζονται (αυξομειώνονται κατά περίπτωση) οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για παραβάσεις της νομοθεσία οδικών μεταφορών.

 

Επίσης καταργείται η καταβολή των εν λόγω προστίμων μειωμένων κατά 50% στην περίπτωση εξόφλησής αυτών εντός δεκαημέρου.

 

Θεσπίζεται η διαδικασία ελέγχου παραποίησης ταχογράφων και ορίζεται ότι το κόστος του ελέγχου και της αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου βαρύνει τον κάτοχο του οχήματος (άρθρο 30).

 

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη μίσθωση ανάριθμων οχημάτων των παραπάνω κατηγοριών τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία ως Δημοσίας Χρήσης στο όνομα του μισθωτή υπό προϋποθέσεις (άρθρο 31, 32).

 

Παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία (ΚΤΕΛ) στο άρθρο 33.

 

Οι κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται για τους οδηγούς οχημάτων ιδιωτικής χρήσης θα ισχύουν και για τους οδηγούς οχημάτων Δημοσίας Χρήσης οι οποίοι διενεργούν με κόμιστρο μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο.

 

Επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κυκλοφορία, την αντικατάσταση, την απόσυρση, κ.λπ. των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης.

 

Ειδικά για τα τουριστικά λεωφορεία ξεκαθαρίζεται ότι τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 5 έτη από το έτος κατασκευής τους, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται το συγκεκριμένο έτος με στόχο να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.

 

Όσα λεωφορεία έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το όριο ηλικίας τους είναι τα 27 έτη και μετά από αυτό θα αποσύρονται. Σγια τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία το όριο τίθενται στα 15 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου.

 

Στο άρθρο 41 ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για όσους εμποδίζουν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία για τους οποίους προβλέπεται επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης για 2 μήνες!

 

Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας, ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.α.) και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ.

 

Ειδικότερα το νομοσχέδιο αναφέρει ότι επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας υποψήφιων οδηγών και οδηγών και καθορίζονται οι δικαιούχοι αυτής η οποία θα παρέχει την δυνατότητα οδήγησης συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Επίσης προβλέπονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης κατάχρησης της προσωρινής άδειας οδήγησης σε περίπτωση ελέγχου από τις Αρχές.

 

Επίσης με το σύστημα χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης διευκολύνεται η οδήγηση κατόχων αδειών οδήγησης Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Επικράτεια δεδομένου ότι με το ισχύον καθεστώς οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όπως οι Κινέζοι τουρίστες δεν δύνανται να οδηγούν στην χώρα μας.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η ισχύς της προσωρινής άδειας οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

 

Παράλληλα επέρχονται επιμέρους συστηματικές τροποποιήσεις στο άρθρο 94 του νόμου 2696/1999 (ΚΟΚ) επέκταση των κατηγοριών των προσώπων για τα οποία απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, κ.λπ.) στα άρθρα 46 – 48.

 

Όσον αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επανακαθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι Αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με την έκδοση της Πρώτης Άδειας Κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στην Ελλάδα ως μεταχειρισμένα. Μάλιστα καταργούνται συγκεκριμένες βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται η καταβολή σχετικού παραβόλου (άρθρο 46 του νόμου 4530/2018).

 

Ωστόσο προβλέπεται η επιβολή στον εισαγωγέα του οχήματος προστίμου από 5.000 έως 50.000 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας έκδοσης των προαναφερόμενων αδειών.

 

Τέλος σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακολουθία χιλιομέτρων σε κάποιο εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τότε η έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα δεν ολοκληρώνεται!

https://www.newsauto.gr

madata.gr
Κάντε Like το daypress.gr