Image
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022 12:04 Επικαιρότητα
 

Π. Κόκκαλης: “Η κατά τόπους εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας θα κρίνει το μέλλον της ΕΕ”

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αφορά την κοινωνία, τόσο στις πόλεις, όσο και την ύπαιθρο. Στην ουσία της αποτελεί ένα νέου τύπου πολιτικό μανιφέστο, όπου ορίζει απτά βήματα και στόχους για ένα κοινωνικό μετασχηματισμό, με μία οικονομία που δεν ρυπαίνει και επομένως δεν απειλεί την επιβίωση μας στον πλανήτη, ενώ συγχρόνως δεν δημιουργεί τεχνητούς περιορισμούς στη διάθεση προϊόντων που όφειλαν να ανήκουν στη σφαίρα των δημοσίων αγαθών, όπως είναι η ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σχέδιο που σαν βασικό του στόχο έχει μία βιώσιμη και πιο δίκαιη κοινωνία, με μικρότερες ανισότητες και συγκρούσεις.
Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να συμβεί, αν οι πολιτικές αυτές δεν φτάσουν στα πεζοδρόμια των πόλεων και τους αγρούς της υπαίθρου. Είναι κάτι που το γνωρίζει καλά η ΕΕ. Για αυτό το λόγο δίνει τόση σημασία στη διαβούλευση, στην ενημέρωση και στη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων και υλοποίησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης, υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες 30 στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτή τη φορά από την Πελοπόννησο, όπου οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράσινη μετάβαση με όρους δικαιοσύνης, ανθεκτικότητας και προσαρμογής στη νέα κλιματική πραγματικότητα, όσο και για τα εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων σε αυτή την κατεύθυνση.
Οι καλεσμένοι του ευρωβουλευτή συμμετείχαν σε εργαστήριο με θέμα “Τοπική Πράσινη Συμφωνία και χρηματοδοτικά εργαλεία για την Πράσινη Μετάβαση”. Σε αυτό οι αυτοδιοικητικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από:
- την κα. Helena O'Rourke-Potocki, εμπειρογνώμονα σε θέματα Βιώσιμης Οικονομίας και Προμηθειών από το ICLEI που παρουσίασε τον Οδηγό για της Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες,
- τον κ. Αθανάσιο Σοφό από την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) που παρουσίασε τα διαθέσιμα Χρηματοδοτικά εργαλεία και
- τον κ. Νικόλαο Κουντούρογλου επίσης από την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) που παρουσίασε το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Στην εισήγηση της η Helena O’Rourke-Potocki αναφέρθηκε στις Ευρωπαϊκές στις Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες και συγκεκριμένα για το Green Deal Going Local που είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και έχει ως στόχο να τοποθετήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες στο επίκεντρο της μετάβασης της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα, μέσα από την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων, με τη δέσμευση για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η Πρωτοβουλία Έξυπνων Πόλεων (ΠΕΠ- Intelligent Cities Challenge) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζει 136 πόλεις στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για να ηγηθούν της έξυπνης, πράσινης και κοινωνικά υπεύθυνης ανάκαμψης. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος στήριξης της ΕΕ που αναγνωρίζει τη σημασία της υλοποίησης των υποσχέσεων που έχουν δοθεί από την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, την ψηφιακή στρατηγική και άλλες πολιτικές της ΕΕ, ενώ προσβλέπει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που υποστηρίζεται από μια κοινωνία της γνώσης, με όρους κυκλικής οικονομίας και τοπικής αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων, δια βίου μάθησης και βιώσιμων επενδύσεων.
Για την κα Potocki, ένα Σχέδιο για τις Έξυπνες Πόλεις περιγράφει τα βασικά στοιχεία ενός Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ), διακυβέρνηση, συμπράξεις, δράση και ολοκληρωμένοι στόχοι, και βασίζεται σε 10 αρχές:
• Αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων και υποδομών
• Φιλόδοξο σχεδιασμό
• Πολιτική δέσμευση και υποδειγματική ηγεσία
• Αποκέντρωση αποφάσεων
• Ολιστική προσέγγιση
• Συνέργειες
• Αναζήτηση δράσεων με σημαντικό αποτέλεσμα
• Επένδυση στον μετασχηματισμό με στόχο τη βιωσιμότητα
• Προώθηση του τεχνολογικού μετασχηματισμού
• Ανθεκτικότητα

Οι κ.κ. Σοφός και Κουντούρογλου εξειδίκευσαν σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των Πολιτικών Συνοχής της ΕΕ, μέσα από το χρηματοδοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ, ΤΑΑ) και τα 21 Προγράμματα για την επταετία 2021-2027 (13 περιφερειακά και 8 εθνικά). Βασικοί τομείς θα είναι η δίκαιη μετάβαση, το ανθρώπινο δυναμικό με όρους κοινωνικής συνοχής, η ψηφιακή μεταρρύθμιση, η πολιτική προστασία, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, οι μεταφορές, η ανταγωνιστικότητα και η τεχνική βοήθεια.
Τέλος, υπήρξε συνάντηση με τον Βουλευτή, πρώην Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών (και Δικτύων) και Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστο Σπίρτζη, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βελγική πρωτεύουσα.
Τους επόμενους μήνες η πρωτοβουλία του Πέτρου Κόκκαλη για διαβούλευση, ανταλλαγή προβληματισμών και ενημέρωση θα συνεχιστεί με στελέχη άλλων περιφερειών της Ελλάδας.

Κάντε Like το daypress.gr